• Nieuws

Algemene Ledenvergadering - 29/11/2029

Alle leden welkom om deel te nemen aan de ALV van KHC Dragons VZW

 

Geachte Dragons Leden

Wij nodigen u allen graag uit op de Algemene Ledenvergadering van KHC Dragons vzw op woensdag 29 november as om 20.15 h. Deze zal plaatsvinden op het adres van The Mansion, Dragons Hockey Club, Sportendreef 1 te 2930 Brasschaat.

Volgende punten staan op de agenda:
1. Welkom
2. Woord van de Voorzitter & Voorstel bestuursleden
3. Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering 2022
4. Kort verslag Seizoen 2022-2023
5. Vooruitzichten seizoen 2023-2024
6. Toelichting jaarrekening 2022-2023
7. Toelichting begroting 2023-2026
8. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/6/2023
9. Goedkeuring van de begroting voor het jaar 2023-2024
10. Kwijting aan de bestuurders
11. Benoeming en ontslag bestuurders
12. Diversen/Rondvraag

Volgens artikel 15 van de statuten, heeft ieder Lid heeft één stem vanaf de leeftijd van achttien jaar; beneden de leeftijd van achttien jaar kan er geen stemrecht uitgeoefend worden. Het stemrecht wordt opgeschort in geval van niet betalen van de lidmaatschapsbijdrage en/of andere bijdragen en in geval van uitsluiting.

Ieder Lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf Lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één Lid van de vereniging vertegenwoordigen.

Kandidaten voor het bestuur dienen hun gemotiveerde kandidatuur te bezorgen aan de voorzitter voor 29 oktober 2023, 23 u 59 via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook zij dienen in regel te zijn met de betaling van hun lidgeld.

De Algemene Vergadering kan alleen beslissen over de punten die vermeld worden in de dagorde. Een nieuw item kan aan de dagorde worden toegevoegd wanneer het wordt  aangebracht door minstens 1/20ste van de leden voor 22 november 2023 via email.

Documenten zullen ter inzage beschikbaar worden gesteld ten laatste op 20 november 2023.

We hopen op een grote aanwezigheid van vele geëngageerde leden!

Na opmaak van het verslag van de Algemene Vergadering zullen de aanwezige leden dit per mail ontvangen.

Verder blijven wij uiteraard ter beschikking voor alle mogelijke vragen die u nog zou hebben.

Met sportieve groeten

Namens de Raad van Bestuur
Isabelle Lepage-Nefkens
Voorzitter

 

 

Banner met sponsorlogo's

Webhosting gesponsord door IT Unit | Ontwikkeld door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.